راه های تقویت دین باوری در جوانان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JJIP-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

توجه به ارزش های دینی در جامعه و تقویت باورهای دینی جوانان، از نیازهایی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا دین با شناساندن مبدا، مقصد و هدف زندگی، الگوی رفتاری خاصی را برای پیمودن مسیر زندگی به انسان می دهد و به زندگی معنا می بخشد. فطرت پاک و روح لطیف، جوان را برای هر نوع آموختن و پذیرش بهتر سخن حق آماده می سازد؛ زیرا دین بهترین پناهگاهی است که با ارائه جهانبینی صحیح، می تواند جوانان را در غلبه بر نومیدی، سرخوردگی و خروج از حیرت و سرگشتگی یاری کند؛ ازاین رو تقویت باورهای دینی جوانان ضروری به نظر می رسد؛ زیرا این باورها نقش مهمی در مصونیت آنان در مقابل این هجمه ها و تامین یک زندگی سالم دارند. معرفی و ارائه الگوهای شایسته به جوان، انذار و تبشیر، معرفی و تبیین صحیح دین و کارکردهای آن، شناسایی ظرفیت های جوان و بهره مندی از استعدادهایش، محبت به جوان و نرمی در رفتار با او، تقویت بینش دینی، معرفی چهره واقعی فرهنگ غربی، امر به معروف و نهی از منکر و بهره مندی از هنر برای ارائه آموزه های دینی، برخی از راهکارهایی است که سبب تقویت دین داری در جوانان می شود. این مقاله به روش کتابخانه ای و با هدف ارائه راه ها و روش های تقویت و بارورکردن پایه های مذهبی جوانان تالیف شده است.

Authors

زهرا رضائیان ابوالفضل ساجدی

دکترای فلسفه دین، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی . کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.