آموزش از راه دور در آموزش آسیب شناسی برای دانشگاه هایی با منابع محدود در همه گیری COVID-۱۹

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 202

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEDMEM04_102

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

مقدمه: پزشکی از راه دور و آموزش از راه دور به طور فزاینده ای در سیستم های آموزش پزشکی ادغام می شوند. هدف ما ایجادیک سیستم یادگیری ترکیبی به عنوان بخشی از سیستم های مدیریت آموزش آنلاین (LMS) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(BUMS) برای آموزش دانشجویان و دستیاران پزشکی در طول همه گیری COVID-۱۹ بود.دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مرز همسایه افغانستان قرار دارد، کشوری که از زیرساخت های محدود آموزش پزشکی رنجمی برد. در این مرکز، اساتید در حال پردازش نمونه های هیستوپاتولوژیک با تصویربرداری با کیفیت برای سایر مراکز هستند.آنها یک دوره حضوری برای آموزش دانشجویان پزشکی و ساکنان افغانستان در بحبوحه همه گیری کووید-۱۹ برگزار می کنندکه عملا در LMS BUMS ادامه می یابد. پس از پردازش ضایعات پاتولوژیک در افغانستان، تصاویر با کیفیت بالا از طریقLMS به اشتراک گذاشته می شود. اساتید اسلایدها و یافته ها را به عنوان بخشی از یک برنامه آموزش از راه دور برای آموزشدوره های آسیب شناسی به دانشجویان و دستیاران پزشکی گزارش می کنند. به این ترتیب، بر اساس موارد محلی در افغانستان،آموزش ترکیبی اجرا خواهد شد. قابل ذکر است که در راستای تطبیق ایده فوق، کارشناسانی از افغانستان در دوره تلفیقی برایپردازش نمونه های هیستوپاتولوژیک آموزش های لازم را فرا گرفتند. در ابتدای کار و قبل از برنامه ریزی بخش آموزشی برایدانش آموزان، اسلایدهای هیستوپاتولوژی مربوط به سی و دو ضایعه که توسط جراحان افغان بیوپسی شده بود، در افغانستانتهیه و تصاویر آنها از طریق پورتال اختصاصی ارسال شد. این اسلایدها توسط یک پاتولوژیست از اعضای هیئت علمی دانشگاهعلوم پزشکی بیرجند گزارش شده است. در حال حاضر مجموعه اولیه خوبی از تصاویر هیستوپاتولوژیک از ضایعاتی که درافغانستان بیوپسی شده اند وجود دارد. این می تواند به عنوان پایه ای برای آموزش دانشجویان پزشکی در افغانستان استفادهشود. پژوهشگران حاضر در حال برنامه ریزی برای برگزاری دوره های مجازی کوتاه مدت برای آموزش دانشجویان پزشکی درافغانستان هستند و هماهنگی های لازم با مقامات افغانستان در حال انجام است. یکی از اهداف توسعه دپارتمان های آموزشیمجازی مشترک بین متخصصان دو کشور خواهد بود که نه تنها محدود به درمان بیماران، بلکه آموزش دانشجویان پزشکی نیزمی شود.با ادغام کامل آسیب شناسی دیجیتال و استفاده از اسلایدهای مجازی می توان تغییرات شگرفی در آینده آموزش پزشکیایجاد کرد. ما به عنوان محقق حتی میتوانیم پا را فراتر بگذاریم و نقش موثری در سیستم مراقبت های بهداشتی ایفا کنیم وبارهای مختلف را در کشورهای کمتر توسعه یافته با کمترین هزینه ممکن بر عهده بگیریم.با توجه به همه گیری های COVID-۱۹ و سیستم های آموزشی آسیب شناسی خاص محدود، آموزش از راه دور در آسیب شناسی مزایای بیشتری دارد، در زمانصرفه جویی می کند و شاید اجتناب ناپذیر باشد.

Authors

فرشید عابدی

گروه بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

مهدیه رجبی مقدم

گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران