بررسی وضعیت برخی از میادین و سالن های ورزشی عمده استان آذربایجان شرقی در راستای بهره برداری مطلوب معلولین و جانبازان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCONF07_129

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

معلولیت عارضه طبیعی و اجتماعی است که در جوامع مختلف به صورت های گوناگون دیده می شود. سالیانه تعدادی از مردم جهان بنا به علل روانی یا اختلالات جسمی دچار ناتوانی های گوناگون می شوند. این افراد خواهان برخورداری از حقوق و مزایایی هستند که دیگران نیز از ان برخوردارند. ولی متاسفانه اغلب انها با موانع بسیاری که ساخته دست انسان هاست مواجه بوده و در نتیجه از شرکت فعال در زندگی روزمره محروم می باشند و این امر سبب بروز مشکلات روانی در آنان می شود. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۰ درصد از مردم جهان به نوعی معلول هستند. برخی افراد معلول جسمی که به سبب ناتوانی نمی توانند از نعمت راه رفن و حرکت استفاده کنند، محتاج هستند که هرچه بیشتر، بدن خود را به حرکت درآورده و از این راه تجدید قوا نمایند و درعین حال بر روحیه ی خود بیافزایند بنابراین لازم و ضروری است که به مناسب سازی این کاربری نیز جهت استفاده معلولین توجه گردد تا این افراد بتوانند بدون کمک گرفتن از دیگران از تمامی امکانات و فضاهای ورزشی استفاده کنند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی وضعیت برخی از میادین و سالن های ورزشی عمده استان آذربایجان شرقی در راستای بهره برداری مطلوب معلولین و جانبازان می باشد. بدین منظور تعداد ۷۸مرکز ورزشی مهم در سطح استان را با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب کردیم و با ۶ معیار موجود در جدول شماره ۱ که از بین منابع مختلف انتخاب شده است، مورد سنجش و ارزیابی قرار دادیم. نتایج حاصله نشان داد که از این تعداد ۱۱% وضعیت مناسب ۳۸/۴۶ % تا حدی مناسب و ۵۱/۲۸ %نامناسب ارزیابی شده و نتایج آن به شکل جدول و نمودار ارائه شده است.

Keywords:

Authors

محمدرضا فلاح

سروان نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی