تجربه ی عرفانی درمرمت آثار تاریخی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 262

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONG02_146

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

Abstract:

انسان درتاریخ پرفراز ونشیب خویش به نگهداری وترمیم آثار قدیمی و تاریخی، وابستگی غریبی داشته است؛ این علاقه بهحفظ وترمیم، علاوه بر حفاظت از آثار، باعث آرامش روحی وروانی وی نیزمی شد؛ انسان درکنار مساجد ومعبدها، به نیایشمشغول می شدوبا نذرونیازی که برآورده می شد به ترمیم مکان های مقدس یا ساخت وساز مکانی برای عبادت دیگرانمشغول می شد تا نذرخویش به طبیعت را اداکند؛درطول تاریخ بارها مکان های مقدس و آرامگاه های بزرگان ترمیم وبازسازیشده است؛ این کار می توانست براثر کشف وشهود و براثردیدن رویای صادقه ای باشد که به وی درعالم خواب دستورداده شدهبود این کار را انجام دهد یا این که به خاطر علاقه ی خویش به بزرگان وعالمان دین این مخارج را برخویش هموار می کرد؛این نوشته براساس تحقیق در مقاله وکتاب های علمی و آموزشی، ازعرفان و روان شناسی ومعماری اسلامی و بازسازی و مرمتآثار فرهنگی ، ملی وتاریخی نوشته شده است؛هدف ازنوشتن این تحقیق توجه و دقت مردم به حفظ ونگهداری آثار تاریخیوجلوگیری از تخریب خواسته یا ناخواسته ی آن توسط ناآگاهان است؛امید که این تحقیق مثمرثمرافتد.

Authors

زیبا جنیدی

دانشجوی دکترای زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد