ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی ها ی توسعه صادرات در بازار های خارجی با استفاده از روش داده بنیاد (مطالعه موردی شرکت های پتروشیمی ایران) Providing a model for formulating export development strategies in foreign markets using data-driven method (Case study of Iranian petrochemical companies)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 190

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECJ-15-57_003

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401

Abstract:

در نظریه های اقتصادی، توسعه بازار صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل تداوم دوره حیات و ادامه فعالیت شرکت مطرح می شود. هدف از این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازار های خارجی در صنعت پتروشیمی با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه پژوهش است. اندازه نمونه با استفاده از تکنیک هدفمند و گلوله برفی می باشد که در نظریه پردازی داده بنیاد گردآوری اطلاعات تا زمانی ادامه می یابد که پژوهش به اشباع برسد که در این پژوهش ۱۴ نفر متخصص می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه اکتشافی و نیمهساختار یافته می باشد. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات بازارهای خارجی با استفاده از روش داده بنیاددر صنعت پتروشیمی منجر شد.Providing a model for formulating export development strategies in foreign markets using data-driven method (Case study of Iranian petrochemical companies)M. Ali Manafzadeh HirReza ShafeiAdel FatemiIn economic theories, the development of the export market is considered as the engine of economic growth and a factor in the continuation of the life cycle and the continuation of the company's activities. The purpose of this study is to provide a model for developing export development strategies for foreign markets in the petrochemical industry using an approach based on data theorizing. The statistical community is experts, professors and experts in the field of research. The sample size is using targeted technique and snowball that in data theorizing of data collection foundation continues until the research is saturated with ۱۴ experts in this research. The data collection tool is exploratory and semi-structured interviews. The results of the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective coding process, to establish the foundation data theory in the field of providing a model for developing export market development strategies using foreign markets. The data-driven method led in the petrochemical industry.

Keywords:

واژه های کلیدی: استراتژی , تو سعه صادرات , بازار , پتروشیمی , صادرات غیر نفتی. طبقه بندی JEL : L۱۰ , M۱۶ , M۳۱ , L۶۵ , O۱۳

Authors

محمدعلی مناف زاده هیر

گروه مدیریت بازرگانی واحد سنندج دانشگاه آزاد اسلامی ،کردستان .ایران

رضا شافعی

گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان.کردستان ایران

عادل فاطمی

گروه آمار واحد سنندج،، دانشگاه آزاد اسلامی کردستان .ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • انوشه, مرتضی و سیدمجتبی موسوی نقابی، (۱۳۹۷)، تحلیل چارچوب بخش ...
 • خیرالهی, ام لیلا و مژگان میرزایی، (۱۳۹۸)، مروری بر استراتژی ...
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل (۱۳۸۸). روش شناسی ...
 • زارعی، بتول؛ لاجوردی، حسن (۱۳۹۷)، بررسی رابطه توسعه مالی و ...
 • سرلک، محمدعلی، نوریانی، محمدحسن.( ۱۳۹۵) . شناسایی عوامل موثر بر ...
 • شکیب, بهناز؛ بهنام ناظم رعایا و سپهر لیراویانیان، (۱۳۹۶)، شناسایی ...
 • طیب نیا، علی؛ مهر آرا، محسن؛ اختری، آزاده (۱۳۹۷)، پوشش ...
 • فراستخواه،محمد.(۱۳۹۵).روشتحقیقکیفیدرعلوماجتماعی.)چاپدوم(. تهران: انتشاراتآگاه ...
 • کریمی، مجتبی؛ صراف،فاطمه؛ امام وردی، قدرت اله؛ باغبانی، علی (۱۳۹۷). ...
 • وحدتی نیا, ساناز و فریز طاهری کیا، (۱۳۹۷)، شناسایی و ...
 • همتی, فریدون؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهمن حاجی پور و شهریار ...
 • Bramwell L, Hykawy E. The Delphi technique: a possible tool ...
 • Hollender, L., Zapkau, F. B., &Schwens, C. (۲۰۱۷). SME foreign ...
 • Johanson, J., &Vahlne, J. E. (۲۰۱۷). The internationalization process of ...
 • Creswell, J. W. (۲۰۰۲), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating ...
 • Murphy, M. J. (۲۰۱۸, July). Competing for Emerging Markets: A ...
 • Stoian, M. C., Rialp, J., &Dimitratos, P. (۲۰۱۷). SME networks ...
 • Straus, A. & Corbin, J. (۲۰۰۸ ). Basics of Qualitative ...
 • نمایش کامل مراجع