بررسی موانع اجتماعی توسعه یافتگی در استان ایلام با روش نظریه زمینه ای

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJSDS-13-3_007

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1401

Abstract:

این مقاله به بررسی موانع اجتماعی توسعه یافتگی در استان ایلام و درک و تفسیر مردمان آن دیار از توسعه می پردازد. با توجه به اینکه روش شناسی عمده ی این تحقیق کیفی بوده؛ از روش مردم نگاری برای عملیات گردآوری داده ها و از نظریه ی زمینه ای برای تحلیل و ارائه ی داده ها استفاده شده است. در این پژوهش، اطلاعات مشاهده ای و اسنادی توسط محقق گردآوری و اطلاعات مصاحبه ای نیز از ۵۶ نفر مشارکت کنندگان ساکن در میدان مطالعه به عمل آمد. برای تعیین افراد مورد مصاحبه، از روش نمونه گیری کیفی هدفمند و برای تعیین تعداد مصاحبه شوندگان از منطق اشباع نظری در نمونه گیری نظری استفاده شد. سپس عملیات تحلیل اطلاعات در سه مرحله ی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شده و یک مدل زمینه ای برای هر یک از سوال ها ترسیم گردید. در نهایت از ترکیب کلیه ی مقوله ها، مدل نهایی تحقیق استخراج شد. نتایج بررسی نشان می دهد که مهم ترین موانع اجتماعی توسعه یافتگی در این استان بافت غالب ایلی و قبیله ای، میزان پایین سرمایه ی اجتماعی، سستشدن روابط اجتماعی و فقدان نظام شایسته سالاری می باشد.

Authors

روضان پیری

دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

روزا کرم پور

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

مجید کفاشی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Apter, D. (۱۹۸۷). Rethinking Development, London sage puplication ...
 • AzadArmaki., T. A, Mobaraki, M., A. Shahbazi, Z. (۲۰۰۹). The ...
 • Azkia, M., A., Ghafary, Gh. (۲۰۰۵). Developmental sociology, Tehran, Kayhan ...
 • Baker, Th. (۱۹۹۹). Doing social research, Third Edition. London: McGraw-Hill ...
 • Bendix, R. (۱۹۷۷). Tradition and modernity Reconsidered, In London, Plotnicov, ...
 • Berg, B. (۲۰۰۱). Qualitative research methods, for the socisl sciences. ...
 • Brenestin, H. (۲۰۰۲). “Modernization Theory and the Sociological Study of ...
 • Bryman, A. (۱۹۹۹). Quality and Quantity in Social Research, London: ...
 • Chilcote, D. (۱۹۹۴). How societies of Development and Under Development. ...
 • Chirot, D. (۱۹۹۴). How Societies Change, London: Pin Forge Press ...
 • Coury, R. (۲۰۰۲). Neo-Modernization Theory and Its search for Enemies ...
 • Dival, W., and Albert, S. (۲۰۰۰). “Cross-Cultural Codes of Modernizationˮ, ...
 • Eaves, Y. D. (۲۰۰۱). A synthesis technique for grounded theory ...
 • Farasatkhah, M. A.; Ghazitabatabaee, M. A.; Fathoalahi, A. (۲۰۱۳). Cantent ...
 • Fazeli, M. A; Fatahi, S. A. Zanjan Rafiee. N. (۲۰۱۲). ...
 • Fetterman, D. M. (۱۹۹۸). Ethnography Step by Step. Second Edition. ...
 • Gudeman, S. (۲۰۰۱). The Anthropology of Economy, London: Blackwell Publishers ...
 • Hall, J. R., Mary, J. Neitz and Marshall, B. (۲۰۰۲). ...
 • Harris, M. (۲۰۰۱). The Rise of Anthropological Theory. Updated Edition, ...
 • Hindess, B. and Paul, H. (۱۹۸۴). Social formation and Mode ...
 • Hulmes, D. and Mark, T. (۱۹۹۰). Sociology and Development, London: ...
 • Jean, Y. H. (۲۰۰۴). The application of grounded theory and ...
 • Jokhtaee, F., A., Muosavi; M. A; Zahedi, M. (۲۰۱۳). Dimention ...
 • Kate, M. (۱۹۹۱). “Modernist discourse and the crisis of Development ...
 • Kendal, T. and Michael, M. (۱۹۸۹). Studies of Development and ...
 • Kosonen, P. (۱۹۷۷). “Cotemporary Capitalism and The Critique of Political ...
 • Kurtz, C. V. (۲۰۰۱). Political Anthnography: Paradigms and Power. Boudler: ...
 • Lahsaee Zadeh, A. (۲۰۱۰). Development Sociology, Tehran payame nour University ...
 • McGrew, Anthony. (۱۹۹۲). "A Global Society" in David Held, Stuart. ...
 • Mohammadpour, A. (۲۰۱۰). Qualificative research way, adversw for way. ۱, ...
 • Mohammadpour, A. (۲۰۱۰). Renovation experience, study of changing and development ...
 • Mole, D. (۱۹۹۹). "Dependencia and Modeernization", (Online) ...
 • Mouzelis, N P. (۱۹۹۲). Posr-marxist Approaches.Basingstoke Hampshire: the Mcmillan press ...
 • Neuman, L. (۲۰۰۰). Social research Approaches. Third Edition.london: Allyn and ...
 • Peet, R. and Elaine, H. (۲۰۰۷). Theories of Development. London: ...
 • Rocha, G. M. (۲۰۰۲). “Neo-Dependency in Brazil”, New Left Review, ...
 • Sardan, O. (۲۰۰۴). Anthropology of Development: Understanding Contemporary Social Change, ...
 • Su, Alvin (۲۰۰۶). Social changing and development, translated by mahmoud ...
 • Taylor, J. (۱۹۷۷). From Modernization to Mode of Production. New ...
 • Tyriakian, E. A. (۲۰۰۱). “The Civilization of Modernity and Modernity ...
 • Vela, M. (۲۰۰۱). World-System Theory.web mit. edu/esd. ۸۳. www/notebook/World system ...
 • Wagner, Peter. (۲۰۰۲). “Modernity, Capitalism and Critique”, Thesis Eleven. No. ...
 • Wallerstein, I. (۱۹۷۴). The Modern World-SystemCapitalist Agriculture and the Origins ...
 • Webster, A. (۱۹۹۰). Introduction to Sociology of Development, Basingstoke Hampshire: ...
 • Wilker, Richard R. (۱۹۹۶). Economics and Culture: Foundations of Economic ...
 • Zaheer, B. (۲۰۰۱). “Modernization Theory and Cold War”, Journal of ...
 • نمایش کامل مراجع