امکان سنجی و ارزیابی الزامات معماری نرم افزار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 167

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARPR-3-2_003

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1401

Abstract:

امروزه اکثر کاربردهای فناور محور، وابسته به سیستم های نرم افزاری بزرگ و پیچیده می باشند. معماری نرم افزار قادر است چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پیچیدگی ها و وابستگی های نرم افزار ارائه نماید. معماری نرم افزار حاوی تصمیمات کلیدی راجع به ساختار یک سیستم نرم افزاری است که شامل انتخاب اجزای سازنده نرم افزار و روابط بین این اجزاء است. همچنین معماری رفتار این اجزاء را براساس تعاملی که برای پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری، انجام می دهند، تبیین می نماید. امروزه یکی از مسائل مورد توجه توسعه دهندگان نرم افزار، پیاده سازی صحیح و اصولی نیازمندی های معماری نرم افزار و به تبع آن، ارزیابی دقیق ابعاد معماری نرم افزار است. همچنین از نقشها و وظائف اصلی واحدهای فناوری اطلاعات در سازمان های مختلف، ایجاد اطمینان از لحاظ ساختار فنی و معماری نرم افزار می باشد. لازمه پیاده سازی اصولی معماری نرم افزار درک شفاف از اهداف و نیازمندی های معماری می باشد. لذا در این راستا ضروری است، نیازمندی ها و الزامات معماری بصورت اصولی امکان سنجی و ارزیابی شوند. با توجه به اهمیت این مساله، در این مقاله به امکان سنجی و ارزیابی نیازمندی ها و الزامات معماری نرم افزار می پردازیم.

Authors

نفیسه فارغ زاده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خدابنده، زنجان، ایران