تاثیر استفاده از زبان بدن بر تدریس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 396

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH01_182

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

Abstract:

امروزه که آموزش و پرورش از حالت سنتی خود خارج شده و بیشتر تاکید بر روشهای فعال و خلاق و تعاملی که متکی بر ماهیتهای اجتماعی میباشد دارد و به فهم الگوهای غیر ارتباطی بیشتر ابراز علاقه کرده است پس استفاده و به کارگیری الگوهای غیر کلامی و زبان بدن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.زبان که به صورت مستقیم با نحوه ادراک واقعیات اجتماعی ارتباط دارد فرآیندهای فکری افراد و تجربه آنان را شکل میدهد و قطعا آشنایی و استفاده از زبان بدن و به کارگیری آن در تدریس و کلاس درس از موارد ضروری برای هر معلم در جامعه امروزی میباشد. با توجه به اهمیت و نقش ارتباط به خصوص ارتباط غیر کلامی و زبان بدن در تعلیم و تربیت و کلاس درس در این پژوهش تلاش شده است که زبان بدن مورد استفاده در تدریس معرفی شود.

Authors

مریم شریف

آموزگار، کارشناسی آموزش ابتدایی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کاشان

فاطمه فرخ

آموزگار، کارشناسی آموزش ابتدایی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کاشان