تحقق پایداری در توسعه کارآفرینی و آینده نگاری آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF03_015

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

امروزه توسعه اقتصاد ملی از توسعه شهری تفکیک ناشدنی است و توجه به رونق اقتصادی هر شهر صرفا منافع خود آن شهر را در بر نمی گیرد، بلکه در خدمت منافع کل جامعه است و جای هیچ گونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست؛ چراکه نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تامین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود. مدیریت شهرها نیز مانند سازمان ها و نهادها در دهه های گذشته بر مدیریت متمرکز و به نوعی نظام از بالا به پایین استوار بود و به انجام وظایف محدودی همچون ایجاد زیرساخت ها، حفظ امنیت و کنترل، ساخت وساز، حل ترافیک و برخی مسائل عمرانی دیگر می پرداخت اما در سال های اخیر مفاهیمی مانند شهرهای خلاق و کارآفرین به عنوان کلید حل مسائل متعدد شهری همچون بیکاری، مهاجرت، بزهکاری و... شناخته شده است. در همین راستا ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی موفق در محیط شهری با توجه به فرصت ها و تهدیدهای حاضر، تا حد زیادی می تواند فرآیند خلق ثروت را در یک شهر دائمی کند. هدف این نوشتار تحقق پایداری در توسعه کارآفرینی و آینده نگاری آن می باشد. کارآفرینی در دولت ها و شرایط مختلف با اهداف گوناگون صورت می گیرد. ایجاد مشاغل جدید و توسعه مشاغل موجود درواقع علاوه بر رفع مشکلات جامعه، برای دولت ها نیز فوایدی به همراه دارد. هدف ایجاد مشاغل جدید از نظر کارآفرینان و دولتمردان متفاوت است. بسیاری از کارآفرینان در راستای اجرای ایده ها و رسیدن به آرمان های، خویش مشاغل جدید ایجاد می کنند. مدیریت شهری یکی از تسهیل گران حمایت از اشتغال مولد، کارآفرینی و حمایت از اقشار مختلف به ویژه کم برخوردار و تاثیرگذار در ارتقای ظرفیت های تولید ناخالص داخلی در سطح کشور می تواند باشد.

Authors

فاطمه مقدم زرندی

کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش شهری، دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (شهر ری)