کاربرد ماتریس و تعمیم وارون آن در شبیه سازی مبدل های ماتریسی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 240

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM06_016

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1401

Abstract:

مبدل ماتریسی به عنوان نسل جدیدی از مبدل های الکترونیک قدرت، یک منبع تغذیه با دامنه و فرکانس متغیر است که N ولتاژ ورودی مستقیما و بدون استفاده از عناصر ذخیره کننده انرژی به M ولتاژ خروجی تبدیل می کند. این مبدل شامل ماتریسی از کلیدهای دو طرفه با کوتاسیون اجباری بوده و هر کدام از پایانه های ورودی را به هر کدام از پایانه های خروجی ر محل تقاطع خطوط را به هم وصل می کند. با توجه به نقش اساسی وارون ماتریس ها و با توجه به عدم وجود وارون برخی ملتریس ها، در این مقاله به مطالعه یک رده از وارون های تعمیم یافته به نام وارون پی هیرانو می پردازیم. ثابت می کنیم عنصر a€A، وارون پذیر هیرانو است اگر و فقط اگر عدد طبیعی n وجود داشته باشد به طوری که (فرمول در متن اصلی مقاله) . سپس نتایجی از وارون های پی هیرانو را روی جمع و ضرب عناصر را به دست آورده و این نتایج را روی ماتریس عملگرها مورد بررسی قرار می دهیم.

Authors

طاهره حدادی

استادیار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

سمانه بهرامیان

استادیار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران