بررسی و شناخت خدمات مشترکین در شرکتهای توزیع نیروی برق کشور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 375
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICECM05_006

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1401

Abstract:

یکی از مهمترین مباحثی که در ابتدای تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق موردتوجه مسئولین مربوطه قرار گرفت موضوع متقاضیان و مشترکین و حقوق متقابل شرکتهای توزیع و مشترکین و رعایت این حقوق است.صنعت برق که با طیف زیادی از افراد جامعه سروکار دارد اهمیت این امر را دوچندان میکند و نیاز به توانمندیصنعت برق کشور در شناخت مشترکین و پاسخگویی به مسائل آنها و ارائه خدمات شایسته و مورد انتظار به جامعه که تاثیرات و تبعات وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی آن بر همگان آشکار است را نشان میدهد. با توجه به این نکته مهم علاوه بر پیشبینی ها و اقداماتی که در زمینه های اجرائی (فنی و مقرراتی ) به عمل آمده به مسئله ارتباطات انسانی نیز توجه خاصی معطوف گردیده است و ازآنجاکه شرکتهای توزیع نیروی برق در ارتباط و تماس مستقیم با مشترکین قرار دارند و کارکنان آنها بیش از هر واحد دیگر با طیف وسیعی از افراد جامعه در ارتباط هستند ازاینرو بهینه سازی روشها و آماده سازی کارکنان این شرکتها برای یک ارتباط مناسب موردنظر مسئولین قرار گرفته است. واحد خدمات مشترکین جایگاه ویژه ای ازنظر ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیمبا متقاضیان و مشترکین را داراست و مسئولیت اعمال مقررات فروش انشعاب و انرژی و تعیین و تشخیص ووصول درآمدهای صنعت برق را نیز به عنوان نمونه ی کوچکی از وظایف خود عهده دار است. در این مقاله، انواع خدمات مشترکین شرکتهای توزیع نیروی برق کشور معرفی میگردد.

Keywords:

خدمات مشترکین , شرکتهای توزیع نیروی برق کشور , واگذاری انشعاب , قطع و وصل مجدد , انشعابات دیماندی و غیردیماندی.

Authors

فرخنده جباری

گروه پژوهشی برنامه ریزی و بهره برداری سیستمهای قدرت، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران