طراحی سیگنال راداری مدوله فرکانس غیر خطی با استفاده متفاوت از روش Price

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCEE17_081

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1401

Abstract:

در سال های گذشته تا کنون اهمیت دقت در سیگنال های راداری و دریافت بدون خطای آنها بر کسی پوشیده نبوده است. استراتژی های بکار گرفته شده در این زمینه یکی افزایش تفکیک فرکانسی )داپلری( با استفاده از ارسال چندین پالس و دیگری برای کاهشحداکثری نسبت گلبرگ های فرعی نسبت به اصلی است. در این مقاله با استفاده از فرمول تجربی Price ، مدلی از طراحی سیگنال راداریNLFM ارائه می شود که سعی بر کمینه کردن نسبت گلبرگ فرعی سیگنال به گلبرگ اصلی برای داشتن کمترین ابهام و بیشترین دقت درتشخیص هدف در رادار است.

Keywords:

سیگنال های راداری , سیگنال مدوله فرکانس غیر خطی , گلبرگ فرعی , NLFM , SSL

Authors

کامران حاجی پور

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

جهاندار جهانی پور

دانشگاه صنعتی امیر کبیر