بررسی نقش تلفن های هوشمند در انجام پیمایش های طولی و تکرارپذیر بازاریابیالکترونیک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 235

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRCC04_006

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

Abstract:

امروزه توسعه و ژرفای فناوری موبایل، در اجزاء و مراحل فرایند تحقیقات بازاریابی، امکانات متفاوتی را ایجاد نمودهاست. در سامانه های پژوهش بازار دیجیتال، میتوان با استفاده از این فناوری علاوه بر کاهش هزینه ها و آسان نمودنامور، به پیشرفت و گسترش سرعت و درستی پژوهش های بازاریابی توجه شایانی نمود. به نظر می رسد با علم به ضریبنفوذ ۱۲۰ درصدی تلفن همراه و وجود آمار بیش از سی میلیون گوشی تلفن همراه هوشمند در سراسر کشور که ازخدمات اینترنت نسل سوم و چهارم استفاده میکنند، ظرفیت مناسبی در هر یک از حلقه های زنجیره ارزش صنعتتلفن همراه به وجود می آید که میتوان در انجام پیمایش های طولی و تکرارپذیر و طراحی پلتفرم های پژوهش هایبازاریابی برخط استفاده شود. (بحرینی زاده و همکاران، ۱۳۹۳ ) هدف این پژوهش آن است که در حیطه معرفی تجاربمختلف برخی شرکتهای بین المللی، ظرفیت و استفاده های تلفن همراه در پژوهش های بازاریابی، مورد تحقیق قرارداده و به کند و کاو خصوصیات و موانع احتمالی استفاده از تلفن همراه در پژوهش های بازاریابی در کشور بپردازد.