تبیین مدل طراحی محیط یادگیری حرفه ای پویا مبتنی بر برنامه درسی بین رشته ای با رویکرد اثربخشی دانش آفرین در دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 154

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMEPJ-4-4_005

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1402

Abstract:

ایجاد محیط یادگیری حرفه ای پویا برنامه محور برای تسهیل توسعه حرفه ای برنامه های درسی بین رشته ای می باشد که آینده دانش آفرینی نوین در دانشگاه ها رقم می زند. پژوهش حاضر با هدف طراحی محیط یادگیری حرفه ای پویا مبتنی بر برنامه درسی بین رشته ای با رویکرد اثربخشی دانش آفرین به منظور ارائه مدل می باشد. روش پژوهش حاضر بصورت کیفی – کمی است. جامعه آماری تحقیق کیفی عبارت است اعضای هیات علمی نخبه آموزشی وپژوهشی که به صورت مصاحبه و روش کیفی از ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور (استان مازندران، گیلان وگلستان). بخش کمی با توجه به حجم جامعه ۳۷۲۵ نفری به تعداد ۲۵۰ نفربصورت نمونه ب با روش نمونه گیری منطقه ای بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از نرم افزار SPSS ۲۶ و همچنین از نرم افزار pls ۳ استفاده شد. با استفاده از روش کدگذاری تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر مصاحبه با نخبگان و با استفاده از دلفی فازی مولفه های محیط یادگیری حرفه ای پویا در برنامه ریزی درسی بین رشته ای با نگاه به اثر بخشی دانش آفرین شناسایی ورتبه بندی شده و با استفده از مدل ساختاری وزن های اثربخشی بدست آمده است. نتایج نشان داد که تمامی مولفه های محیط یادگیری حرفه ای پویا در حوزه برنامه ریزی درسی بین رشته ای شناسایی واز بعد معناداری در پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و با بررسی مضامین، مفاهیم و تحقیقات کمی وکیفی الگوی محیط یادگیری حرفه ای پویا برپایه برنامه ریزی درسی بین رشته ای با رویکرد اثربخش دانش آفرین تبیین گردید.

Keywords:

برنامه درسی , بین رشته ای , رویکرد اثربخش دانش آفرین , محیط یادگیری حرفه ای پویا

Authors

سید جواد مرتضوی امیری

۱- استادیار، گروه آمار انفورماتیک ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، چالوس، ایران.

میثم کرمی پور

مربی ،گروه مدیریت ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

محمد غفاری مجلج

استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی درسی ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

فوزیه سالاری جائینی

مربی ،گروه مدیریت آموزشی ، واحد بندرعباس ، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi, P., Sobhani-nejad, M., & Amiri, M. (۲۰۱۴). Interdisciplinary organization ...
 • Anderson, J. R., Corbett, A. T., Koedinger, K. R., & ...
 • Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Thomas, S., Wallace, M., ...
 • Chang, C.-N., Semma, B., Fowler, D. A., & Arroyave, R. ...
 • Clover, D. E. (۲۰۰۶). Culture and antiracisms in adult education: ...
 • De Vries, S., G. Roorda, and K. van Veen. ۲۰۱۷. ...
 • Emami, M., Zulfaqarzadeh, M., & Khasaf Mofard, H. (۲۰۱۱). Interdisciplinary ...
 • Fenwick, T., Edwards, R., & Sawchuk, P. (۲۰۱۵). Emerging approaches ...
 • Fullan, M. (۱۹۹۲). hat’s worth fighting for in headship. Open ...
 • Fullan, M. (۱۹۹۳). hange forces: probing the depths of educational ...
 • Fullan, M. (۲۰۰۶). The future of educational change: System thinkers ...
 • Ginsburg, M., Megahed, N., Elmeski, M. and Tanaka, N. (۲۰۱۰), ...
 • Imants, J. ۲۰۰۳. “Two Basic Mechanisms for Organisational Learning in ...
 • Karimi, S., & Sharif, M. (۲۰۱۳, spring and summer ۲۰۱۳). ...
 • Kruse, S., & Louis, K. S. (۱۹۹۵). Teacher TeamingOpportunities and ...
 • Kuo, H.-C., Tseng, Y.-C., & Yang, Y.-T. C. (۲۰۱۹). Promoting ...
 • Kusumaningtyas, D. A., Nursulistiyo, E., & Sulisworo, D. (۲۰۱۸). Evaluation ...
 • Leedahl, S. N., Brasher, M. S., Estus, E., Breck, B. ...
 • Leithwood K, Louis K. Organisational learning in schools: Lisse: Swets ...
 • Lewis, J. M., D. Fischman, I. Riggs, and K. Wasserman. ...
 • Maleki, H., & Salimi, J. (۲۰۱۹). From disciplinary system to ...
 • McLaughlin, M. W., & Talbert, J. E. (۲۰۰۶). Building school-based ...
 • safiyan, R., Hosseinkhah, A., baagheri, K., & Ali Asgari, M. ...
 • Salimi, J. (۲۰۱۳). The practical model of interdisciplinary curriculum design ...
 • Senge, P. ۱۹۹۰. The Fifth Dimension: The Art and Practice ...
 • Shabiri, M., & Hashemi, Z. (۲۰۱۴). An analysis of the ...
 • Vangrieken, K., C. Meredith, T. Packer, and E. Kyndt. ۲۰۱۷b. ...
 • Van Veen, K., R. C. Zwart, J. A. Meirink, and ...
 • Vermeulen, M. ۲۰۱۶. Leren organiseren: Een rijke leeromgeving voor leraren ...
 • Vicki, A. (۲۰۱۵). Learning in a professional learning community: The ...
 • Vuurberg, G., Vos, J., Christoph, L., & De Vos, R. ...
 • Wild, K. V., Mattek, N. C., Maxwell, S. A., Dodge, ...
 • Zaki Ewiss, M.A., Abdelgawad, F. and El-Gandy, A. (۲۰۱۹), “School ...
 • نمایش کامل مراجع