واکاوی ادله علمی وجود خداوند در اندیشه آنتونی فلو

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 131

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ELMODIN-13-2_005

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1402

Abstract:

بشر از ابتدای حیات خود تا کنون به دنبال دلیلی برای مبدا هستی است و این مسئله، زمینه مباحثه اندیشمندان را فراهم کرده است. آنتونی فلو از جمله اندیشمندانی است که با تکیه بر قرینه گرایی و به دنبال واکاوی جهانبینی دینی، ابتدا به خداناباوری و سپس به خداباوری روی می آورد. فلو با توجه به رویکردش، به دنبال قرائن علمی و تجربی برای باورهای خود بود که با توسل به همین رویکرد و چینش آن در قالب برهان غایت شناختی، در نهایت به خداباوری می رسد که واکاوی این قرائن موضوع این نوشتار است. در نتیجه آشکار خواهدشد که این دلایل علمی و تجربی تا اندازه ای می توانند قرائن مفیدی برای خداباوری باشند ولی ماهیت علم، نبود ثبات و دگرگونی است که سستی مهمی برای امور معرفتی قلمداد می شود. همچنین اگرچه فلو با توسل به آن ها از یک خداباور طبیعی فراتر نمی رود، ولی به دخالت خداوند در طبیعت بعد از خلقت اشاره می کند که نشان دهنده نبود انسجام کافی اندیشه او بعد از دگرگونی عقیده است. در نهایت باید گفت که با توجه به خداباور طبیعی بودن او، خداباوری اش در عمل تفاوت چندانی با خداناباوری او ندارد.

Authors

مسعود خوش طینت

دانشجو دکتری کلام، گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

امیر محبیان

استادیار گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

مهدی نجفی افرا

استاد گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران