ویژگی های‎ غیرکلاسیکی و ناکامل بودن اطلاعات نوسانگر ناهماهنگ با پتانسیل اختلالی در نمایش های حقیقی در فضای فاز کوانتومی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 114

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SRTAP-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

Abstract:

در این مقاله، ویژگی غیرکلاسیکی نوسانگر ناهماهنگ ایجاد شده با پتانسیل اختلالی مرتبه چهارم و ششم با استفاده از پارامتر غیرکلاسیکی معرفی شده توسط صادقی و همکارانش در نمایش های حقیقی ویگنر، هوسیمی و ریویر بررسی شده و نشان داده می شود که در هر سه نمایش رفتار غیرکلاسیکی سیستم یکسان بوده و با افزایش پارامتر ناهماهنگی ویژگی غیرکلاسیکی سیستم افزایش می یابد. همچنین، بر اساس آنتروپی تسالیس در فضای فاز کوانتومی با کمک پارامتر نافزونوری مطرح شده در آنتروپی تسالیس بر اساس نمایش ویگنر و هوسیمی، با توجه به این که ۱ ، مشخص می شود که اطلاعات به دست آمده از سیستم بررسی شده در این مقاله در نمایش های ویگنر و هوسیمی کامل نمی باشد و برخی اطلاعات با استفاده از هر سه تابع توزیع احتمالاتی غیرقابل دسترس است. با مقایسه پارامتر نافزونوری در آنتروپی مشاهده شد که میزان اطلاعات کسب شده از نمایش ویگنر و ریویر نسبت به میزان اطلاعات به دست آمده از نمایش هوسیمی بیشتر است.

Authors

پروین صادقی

استادیار- دانشگاه تبریز