در س پژوهی؛ درس ساعت پایه دوم ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 261

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBRCCONF02_942

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تدریس ربع و نیم در ساعت موردتوجه قرار گرفته است؛ این درس پژوهی در قالب تدریس در بین یک کلاس ۳۰ نفره صورت گرفته است که در اجرای نخست با هدف تدریس ساعت و دقیقه صورت گرفته است و دانش آموزان با درصد قابل توجهی حدودا ۷۰ درصد مطالب را فرا گرفته اند . در اجرای دوم با هدف تدریس ربع و نیم صورت گرفته است که دانش آموزان باتوجه به پیش زمینه ای که از مطالب ساعت در تدریس اول داشته اند، توانستند مطالب را با درصد نزدیک به ۹۰ یاد بگیرند. پیشنهادهایی در این زمینه مطرح است که میتوان در امر تدریس ساعت خود دانش آموزان را حول محور این فعالیتها قرار دهیم و از آنها در جهت تدریس اثر بخش و یادگیری با ثبات بهره گیریم.

Authors

محدثه عبادی

آموزگار پایه دوم دبستان شهید محسن زاهدی ۱ و دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی اصفهان

سحر دهایی

آموزگار پایه دوم دبستان بانو قبه و دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی اصفهان