تاثیر چسبندگی بین لایه های قطعات ساخته شده با پرینتر سه بعدی در شبیه سازی شکست خستگی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 292

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICME19_130

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1402

Abstract:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ، پرینت سه بعدی در صنا یع و زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است . مدلسازی رسوب ذوب شده (FDM) که در این تحقیق برای تولید قطعات با هدف تست کشش و خستگی مورد استفاده قرار گرفته است ، یکی از را یج ترین تکنیک ها می باشد. تحقیق حاضر به بررسی اثر چسبندگی بین لایه ها بر استحکام قطعات پر ینت سه بعدی به خصوص در شبیه سازی می پردازد. با استفاده از استانداردها، ماده اولیه پلی لاکتیک اسید (PLA) و یک چاپگر سه بعدی ، قطعاتی برای تست های کشش و خستگی در جهت های عمودی و افق ی تولید شده اند تا تایید شود که قطعات تولید شده در راستای افقی دارای استحکام بسیار بیشتری نسبت به قطعات تولید شده در راستای عمودی هستند. نتایج آزمایش ها به عنوان ورودی های مورد نیاز جهت شبیه سازی تست کشش و خستگی استفاده شدهاند. با مقایسه بین آزمونهای تجربی و شبیه سازی ها، ثابت شده است که چسبندگی بین لایه ها، تاثیر چشمگیری در نتایج شبیه سازی دارد و در صورت نادیده گرفته شدن باعث ایجاد خطای بسیار زیادی می گردد.

Keywords:

پرینت سه بعدی - شکست خستگی

Authors

احسان امینی

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علیرضا فتحی

دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

علی محمد باغستانی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل