مبانی حاکم بر قراردادهای BOT در توسعه شهری توسط شهرداری ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 434

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN07_036

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

Abstract:

با تحولات سریع در عرصه علوم مدیریت و نیز دانش مهندسی شهری، برنامه های خرد و کلان به منظور تحقق توسعه در شهرهای مختلف در سطح دنیا مد نظر قرار گرفته است که این برنامه ها خود تابعی از سطح توان و قابلیت های عملیاتی و مدیران و دست اندرکاران شهری جهت دسترسی به امکانات و تجهیزات مشخص، وجود منابع مالی و هزینه ای است. قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) در شکل اولیه خود به صورت تامین مالی پروژه های دولتی در ازای ارائه امتیاز به یک کنسرسیوم خصوصی طی دوره ای مشخص می باشد که امروزه از مهمترین و اساسیترین برنامه ریزیها در حوزه شهری و مدیریت شهرها، طرح برنامه ها و اعمال سازوکارهای مشخص و مدون در زمینه توسعه زیرساخت ها و تاسیسات شهری بشمار میرود که نه تنها تاثیر مستقیمی بر افزایش سطح رفاه و آسایش شهروندان دارد بلکه میتواند موجب توسعه اشتغال، درآمدزایی شهرداری، توسعه فضای فرهنگی و عمرانی شهر و... گردد. در این پژوهش تلاش شده است به بررسی و ارزیابی میزان اثربخشی روش سرمایه گذاری BOT در خصوص اجرای پروژه های عمرانی شهرداری شیراز پرداخته شود. برای این مهم پس از تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین ۱۶۴ نفر مدیران(بر اساس فرمول کوکران)، مهندسین، کارمندان شهرداریهای کشور و اساتید دانشگاه، نتایج پرسشنامه های دریافتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بوده است که استفاده از مدل قراردادی BOT نسبت به سایر روش های سرمایه گذاری در تبیین ضمانت های سرمایه گذاری، شفافیت، و سود مطلوب تر است. بر پایه آزمون های صورت گرفته، مشخص گردید که زمینه های ایجاد اثربخشی در کاربرد روش BOT سرمایه گذاری موثر بوده و با توجه به اینکه میانگین تجربی آن کمی بیشتر از حد متوسط است، بنابراین زمینه های ایجاد اثربخشی در کاربرد مدل BOT در سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی شهرداری شیراز شامل امکان سرمایه گذاری عمومی و جمعی با تمرکز بر روی دسته ای از پروژه های عمرانی است.

Keywords:

کلمات کلیدی: توسعه شهری , قوانین حقوقی , شهرداری , مبانی حاکم بر قراردادهای BOT , شهرداری ها , مدیریت شهرها , تامین مالی پروژه های دولتی.

Authors

آزیتا منصوری

۱- کارشناس امور قراردادها، مدیریت املاک و مستغلات شهری شهرداری شیراز و کارشناس حقوق، شیراز، ایران

حبیب اله بنائیون

۲- کارشناس امور ثبتی، مدیریت املاک و مستغلات شهری شهرداری شیراز و کارشناس حقوق، شیراز، ایران