بررسی اعدام و مجازات های سالب آزادی و تاثیر آنها بر پیشگیری از ارتکاب جرم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 465

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA06_039

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

Abstract:

انسانها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج و برده اند همواره در جست وجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راه ها شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آنها بیابند جرم علاوه بر اینکه هزینه های هنگفتی را در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خانوادگی و حتی سیاسی بر جامعه و نظام اجتماعی تحمیل می کند خسارت،جسمی مالی و عاطفی متعددی را نیز بر بزه دیدگان خود وارد می کند . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که ازطریق روش کتاب خانه ای گرد آوری شده است. هدف تحقیق بررسی بررسی اعدام ومجازات های سالب آزادی و تاثیر آنها بر پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد . یافته های پژوهش حاکی ازآن کیفر اعدام به عنوان شدیدترین مجازات توجیه می شود و ادعا می شود این شدت می تواند خنثی کننده منافع احتمالی جرم بوده و مرتکبین بالقوه را از ارتکاب جرم منصرف کند. از سویی دیگر زندان تاثیر شگرفی در پیشگیری از جرم نداشته، زیرا که جرم معلول علل و عواملی چون فقر، بیکاری، بی سوادی، مهاجرت و... است و تا زمانی که علل ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، زندان نیز از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد .

Authors

فردین پرمایه

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

وحید زارعی شریف

استادیار گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران