دستورالعمل ها و ضوابط در فرایند طراحی ساختمان های پایدار در شهرستان خرم آباد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 245

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UVCONF04_091

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

Abstract:

یک ساختمان پایدا ر نه تنها در مقابل طبیعت قرار نمی گیرد بلکه در کنار و به موازات آن برای بهره برداری هر چه بیشتر ازامکانات محیطی و تامین آسایش انسان شکل می گیرد. همچنین یک ساختمان پایدار با استف اده از سیستم های پیشرفته وهماهنگ شرایط و طبیعی تنظیم و کنترل می گردد. طرح معماری بنا علاوه بر زیبایی و عملکرد خوب فضاها سعی دراستفاده حداکثر از عو امل و منابع طبیعی از قبیل انرژی های تجدیدپذیر (انرژی خورشید، انرژی زمین گرمایی، باد) وگیاهان برای تنظیم شرایط محیط دارد. اما اینکه دستورالعمل ها و ضوابطی که بتواند به صورت کنترل شده و تدوین شدهاین امر را محقق سازد، موجود نمی باشد. به ویژه در شهر خرم آباد که هیچکدام از ساختمانهای آن به جز چند ساختمانتاریخی و بافت سنتی موجود، به هیچ عنوان ردی از پایداری به صورتی چشمگیر دیده نمی شود. بنابراین پژوهش حاضر باتوجه به موضوع و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به دنبال ارائه ضوابط موجود در این حوزه و تدوین یک سندبه منظور شناخت مولفه های طراحی ساختمان های پایدار جهت تسهیل در امر تدوین ضوابط می باشد.

Authors

رضا وره زردی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مهدی شریفی

گروه معماری، واحد دورود، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود-ایران