بررسی حریم در معماری خانه های تهران(مورد مطالعه: خانه های اواخر دوره قاجار تا پایان پهلوی اول)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 295

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UVCONF04_092

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

Abstract:

این تحقیق به تغییرات فضاها و انتقال آنها از اندورنی به فضای بیرونی به فضای عمومی یا فضای نیمه عمومی در درون بنا در خانه های اواخر قاجر و پهلوی اول پرداخته و تحولات فوق رامورد مداقه و تحلیل قرار داده است بررسی حاضر نشان می دهد که گذار از سنت ها و تغییر در سلسله مراتب خانه های ایرانی در دوره قاجار و بخصوص در دوره پهلوی اول با تغییرات عمده در حریم و حذف برخی فضاها همچون مطبخ و آوردن اشپرخانه به فضای نیمه عمومی، همچنین تغییرات عمده در ظاهر خانه همراه بوده است. و خلاصه ای از بررسی های فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. روش، به شیوه ی تحلیلی توصیفی است و با بررسی نمونه های موردی و در قسمت بررسی نظرات از راه و روش استقرایی وعقلی بهره می گیرد و از شیوه مشاهده و برداشت های میدانی در نیل به اصول شناختی معماری استفاده گردیده. در نهایت نتیجه گرفته شده بی هویت و حزبی منفک از درون خانه و کاملا متفاوت یا فرهنگ خانه های ایرانی می باشد.

Authors

مرتضی ناظمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدن ایران

الهام ناصری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ایران