شناسایی مولفه های موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در خانه های معاصر ایرانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 216

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UVCONF04_093

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

Abstract:

این مقاله به بررسی ابعاد تعاملات اجتماعی و حس تعلق به مکن در شهرسازی معاصر می پردازد و در تقابل با مکان فضایی که نتوان آن را هویت ساز، رابطه مند و تاریخی تعریف کرد نامکان نامیده می شود. در نامکان فرد می تواند در عین حضور در جمع انسان ها تنها باشد و در یک موقعیت بی هویت شدگی نقش بازی کردن را تجربه نماید. انسان ها نیاز عمیقی به ایجاد ارتباطی ذهنی با مکان های معنادار دارند اما در نامکان های امروزی ارتباط ها حذف شده است. و فرد مسکن امروزی را خانه ی خویش نمی داند، برای ساختن آن اراده بی نداشته، و میل مشارکت به ساخت ندارد و بی تفاوت است. در این پژوهش سعی بر آن گردیده است تا عوامل به وجود آورنده حس مکان و ارتقای تعاملات اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق به صورت کیفی است. با روش کیفی به تحلیل اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود می پردازیم. یافته ها نشان می دهد که تشتت در فضاهای مسکونی امروزی تصویر ذهنی هویتمند و مشترکی از گذشته، تاریخ و فرهنگ شهری به کار بر نمی دهد و احساس امنیت ندارد.

Authors

الهام ناصری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان ایران

مرتضی ناظمی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ایران