نقش معماری ایرانی اسلامی در ارتقاء هویت معماری معاصر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU08_0423

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1402

Abstract:

تلاش برای حفظ و انتقال اصول و معیارهای هویت ایرانی متناسب با هر دوره، موجب پیوستگی هویتی در آثار دورانگذشته شده است. اما در دوران معاصر به دلیل تقلید کورکورانه از معماری غرب و عدم توجه به اصالت معماری ایرانی،شاهد بی هویتی در آثار معماری هستیم. این امر معماری معاصر ایران را با فرهنگ ایرانی، بیگانه کرده است و منجر شدهکه فضاهای معماری از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و به نیازهای افراد مختلف جامعه، پاسخگو نباشند. از این رو، هدفاز این مقاله، بیان اهمیت بکارگیری مجدد الگوهای معماری ایرانی- اسلامی در طراحی و نقش آن در ارتقاء هویت معماری معاصر میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی است که با مطالعات کتابخانه ای اطلاعات لازم پیرامونموضوع، گردآوری و ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهره گیری از الگوهای معماری ایرانی- اسلامی در طراحی های امروز و تطبیق آن با تکنولوژی و نیازهای روز جامعه، منجر به ایجاد هویت در معماری می گردد.

Authors

زینب شجاعی

کارشناسی ارشد معماری، ایران