مروری بر ورزش دانش آموزی با تاکید بر دوره پساکرونا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 229

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPRCONF01_012

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

Abstract:

مقدمه: با شیوع کرونا ویروس و اعمال قرنطینه، انجام فعالیت های ورزشی در مدارس رو به کاهش بود و براساس یافته های مطالعات یکی از عواملی که می تواند با این بیماری مقابله کند انجام فعالیت ورزشی طولانی مدت می باشد. روش شناسی: در این مقاله مروری به نحوی جامع و ساختارمند، تمام مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در طی سال های ۲۰۱۹ - ۲۰۲۲ با استفاده از کلید واژه های کرونا، ورزش دانش آموزی، وزارت آموزش و پرورش، مدرسه، دانش آموزان و فعالیت ورزشی، از بانک اطلاعاتی گوگل اسکولار مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: بر اساس عنوان و چکیده ۵۰ مقاله بررسی و سپس ۱۰ مقاله مورد انتخاب شد که در نهایت وضعیت ورزش دانش آموزی پس از دوران پساکرونا مورد بحث قرار گرفت که اصلی ترین عوامل موثر بر توسعه ورزش دانش آموزی؛ مولفه های نیروی انسانی، منابع مالی، فضا و تجهیزات، اجرای درس و فوق برنامه تربیت بدنی به عنوان عوامل علی و مولفه های مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، رسانه و فناوری، علمی ورزشی به عنوان شرایط زمینه ای موثر بر توسعه ورزش دانش آموزی شناخته شدند و مولفه های مالی، سیاسی، اقتصادی و اداری به عنوان شرایط مداخله گر مورد شناسایی قرار گرفت. نتیجه گیری: بر مبنای مطالعات انجام شده، ؛ راهبردهای توسعه ورزش دانش آموزی شامل مولفه های توسعه ساختاری، اقدامات مدیریتی، توسعه نیروی انسانی، توسعه درآمدی، توسعه فضا و تجهیزات، توسعه فرهنگی و توسعه برنامه های فوق برنامه مشخص گردید.

Keywords:

کرونا , ورزش دانش آموزی. وزارت آموزش و پرورش , فعالیت ورزشی

Authors

مریم جوادی فر

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

مجتبی فرهمند راد

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

سید امین پاپلی برواتی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران