بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر بازده شرکت با در نظر گرفتن محدودیت مالی و فرصت رشد شرکت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 277

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF13_010

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

Abstract:

این پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش‎های کاربردی است و روش پژوهش آن توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی می‎باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها، از تحلیل داده‎های تابلویی استفاده شده است. نتایج، حاکی از آن است که بین نگهداشت وجه نقد و بازده غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد و فرصت رشد تاثیر معنادار مستقیمی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیرعامل و بازده غیرعادی دارد. همچنین بین بیش اعتمادی مدیرعامل و بازده غیرعادی رابطه معناداری وجود ندارد و بیش اعتمادی مدیر عامل رابطه بین نگهداشت وجه نقد و بازده غیرعادی را تعدیل نمی‎کند و محدودیت مالی رابطه بین بیش اعتمادی مدیرعامل و بازده غیرعادی را تعدیل نمی‎کند.

Keywords:

بیش اعتمادی مدیر عامل , بازده سهام , محدودیت مالی , فرصت رشد

Authors

رضا یارمحمدی

دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)