بررسی موانع مدیریتی توسعه و بهره وری صنعت نساجی ایران و نقش آن در توسعه تجارت بین المللی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 278

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME10_050

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

صنعت نساجی و پوشاک ایران با بهره گیری از قدمت طولانی، حجم سرمایه گذاری، نرخ بالای ارزش افزوده، پیوندهایپیشین و پسین با سایر صنایع و نقش موثر در اقتصاد ملی و همچنین با به کارگیری نیرو انسانی فراوانی دارای ظرفیت بالقوهجهت پیشرفت و ارتقا کمی و کیفی خود و اقتصاد ملی است. صنعت نساجی سومین صنعت از صنایع استراتژیک ایراناست و این نشان از اهمیت آن در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان کشور ایران دارد. بر پایه سند چشم انداز ۱۴۰۴،صنعت نساجی ایران باید به رتبه سوم منطقه (خاورمیانه) و رتبه پنجاه جهان دست پیدا کند. آمار نشان میدهد درآمد ارزیایران از مجموع صادرات نساجی و پوشاک در سال جاری بیش از ۳۱۲ میلیون دلار بوده است و این در حالی است که براساس داده-های شورای صادرکنندگان ترکیه، این کشور درآمدی بالغ بر ۵ / ۱۹ میلیارد دلار از صادرات پوشاک در بازهزمانی ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ داشته است. در تحقیق پیش رو که به شیوه مطالعه مروری و اسنادی انجام شده به بررسی نقشو اهمیت صنعت نساجی در رشد اقتصاد ملی و توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشانمی دهد که قاچاق کالا، گرانی مواد اولیه، نبود ارتباط مستمر و موثر بین جوامع علمی و صنعت از جمله موانع اصلی دربرابر رشد و توسعه صنعت نساجی هستند علاوه بر این نتایج نشان می دهند در صورت رفع یا تعدیل موانع مذکور صنعتنساجی نسبت به صنایعی نظیر پتروشیمی و خودروسازی شانس بیشتری برای توسعه و موفقیت در عرصه جهانی و اتصال بهزنجیره ارزش جهانی دارد.

Authors

حسن همتی

رئیس هیئت مدیره شرکت جهان اروم ایاز

علیرضا نوری

مدیر عامل شرکت جهان اروم ایاز

علی همتی

عضو هیئت مدیره شرکت جهان اروم ایاز