تاثیر پیلتفرم های مجازی بر سرعت رشد وتوسعه ی فروش کسب وکارها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 204

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME10_051

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

با جهانی شدن اقتصاد و ظهور موبایل و اینترنت نحوه عملکرد صنایع و بنگاه ها به کلی زیرورو شده است. بطوریکه می توان گفت در شرایطفعلی جوامع و عدم قطعیت بازارها و اقتصاد، بنگاه هایی که صرفا به روشهای پیشین بازاریابی و فروش خود اکتفا کرده اند محکوم به نابودیهستند که در این میان بنگاه ها و کسب وکارهای کوچک و متوسط که دربرگیرنده بخش مهمی از اقتصاد کشورها میباشند الزاما مشمولاستفاده از فنآوری های نوین می باشند. با توجه به اینکه در دهه اخیر زمان حرف اول را برای هر شخص و کسب و کار می زند، شاهد رونقچشمگیر اجتماعات مجازی بسیاری هستیم که هدف از شکل گیری اکثر آنها سودرسانی اقتصادی می باشد. پس توسعه اینترنت روشهایخرید را هم دگرون ساخته است. از آنجاییکه اتلاف وقت برای خرید و انتظارهای طولانی در صف خرید برای مردم مقدور نیست لذااینترنت توانسته است به این نیاز بشر پاسخ دهد و با ارائه ی سایت ها، شبکه های اجتماعی و محصولات مختلف و متنوع دسترسی انسانها بهکالا/ نیاز مورد نظرشان را تسهیل کند. اهمیت این تحقیق به جهت رشد انفجاری کسب و کارهای آنلاین در سالهای اخیر و الزام بررسی هایبیشتر در این زمینه میباشد، چرا که با ظهور پلتفرم های اجتماعی با قابلیت به اشتراک گذاری عکس، فیلم، پست و سیر لحظه ای زندگی(استوری)، سبک زندگی افراد با بررسی رفتار خرید و نگرش به بازخورد از طرف دیگران مخصوصا در عرصه مد به کلی تغییر یافته است.قبلا اطلاعات در مورد شرکت ها و محصولات آنها قبل از خرید و مقایسه محصولات مشابه با یکدیگر، مسئله چالش برانگیز خریدارانقلمداد می شد که پلتفرم های اینترنتی سبک خرید نوینی پیش روی مشتری قرار دادند و با پیدایش بیماری همه گیر کووید ۱۹ انفجاری دررشد و توسعه پیلتفرم های اینترنتی ایجاد شد. بررسی های پژوهش مربوط به داده های ده سال اخیر می باشد و اطلاعات تجاری برای نمونهانتخاب شده مربوط به سال ۲۰۲۰ تا هم اکنون است این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و در زمره پژوهش های کمی قرار می گیرد. ابزارگردآوری و تحلیل داده ها، داده های ثانویه، بانک های اطلاعاتی موجود در پایگاه های اینترنتی بوده و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ایمی باشد. پس از جمع آوری داده های مرتبط با موضوع، برای شرح نتایج از آمارهای توصیفی استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمدهارتقای کسب وکارها از سبک سنتی به سبک مدرن و الکترونیکی شرط اساسی پیشرفت و پیشبرد بیزنس آنها می باشد همچنین بیزنس هایاینستاگرامی روزبه روز در حال توسعه بازار خود هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ محصول می باشند.

Authors

الناز شاکری فر

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی، موسسه آموزش عالی نبیاکرم (ص)، تبریز، ایران

رامین بابائی نژاد

کارشناس ارشد جامعهشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز و دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار از دانشگاه تبریز،ایران