هم آیی در اسرارالتوحید ابو سعید ابوالخیر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 225

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF07_373

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

هم آیی یا همایش، که درصنایع ادبی، به آن: باهم آیی - تناسب و مراعات نظیر نیز می گویند، از زیر مجموعه های نظریه "توصیف" نورمن فرکلاف است، این صنعت از عوامل رابطه واژگانی می باشد که منجربه ارتباط بین عناصر زبانی متون، و باعث انسجام متن می شود. هم آیی یعنی استعمال واژگانی که در یک حوزه معنایی باشند، خواه اجزاء تناسب، اجزاء یک داستان باشد، خواه اجزاء یک داستان نباشند، باعث ایجاد این تناسب یا همایی می شود. وقتی می گوییم »ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند « بین ابر وباد و مه و خورشید و فلک که همگی این عناصر در یک حوزه معنایی می باشند تناسب یا هم آیی وجود دارد که به آن مراعات نظیر هم گفته میشود . هم آیی باعث دلچسب تر شدن زنجیره کلام می شود تا جایی که کمتر شاعر یا نویسنده ای را می توان سراغ داشت که برای جذاب تر شدن کلامش، به این صنعت که خود نوعی هنر در نوشتار و گفتار است، چنگ نزده باشد. مقاله پیش روی می کوشد تا به بررسی صنعت فوق الذکر در اسرارالتوحید ابو سعید ابی الخیر پرداخته و نمونه هایی از متن این کتاب را ذکر نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه کتابخانه ای انجام شده است.

Keywords:

Authors

شهرام ساری اصلانی

دکتری زبان و ادبیات فارسی(غنایی ( ph.D دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. ایران- همدان