بررسی مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان ناظر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 506

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BGCONF08_121

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

Abstract:

در حالیکه اغلب مهندسین ناظر عمده مسئولیت خود را در مباحث فنی می داند و غافل از اینکه بروز سوانح خسارت بار در حینعملیات ساختمانی و حتی در زمان بهره برداری و شروع استفاده از بنا آنچه که به آن پرداخته می شود نه مباحث فنی وتکنیکی، بلکه مباحث کاملا حقوقی و قضایی است. که متاسفانه مهندسین به طور معمول از این دانش بی بهره هستند. باتوجه به مشکلات عدیده مهندسین ناظر در رشته های عمران و معماری در مواجهه با این سوانح و حضور در محاکم قضاییصالح ر سیدگی کننده به این پرونده ها و نا آشنایی مهندسین با موضوعات و نکات حقوقی مربوط به حرفه خود متاسفانه دراغلب اوقات مدارک و مستندات محتوای پرونده و حتی اظهارات خود مهندس بر علیه او بوده که نهایا منجر به محکومیتشان به دلیل نا گاهی با مباحث مسئولیت کیفری می گردد. و در این مقاله سعی بر این شده که بصورت چکیده مسائلحقوقی ساختمان را بازنگری کرد.

Authors

سیدمحمد فرنام

استاد گروه مهندسی عمران و معماری ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه رجاء ، قزوین ، ایران

مهدی شجاعی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه رجاء ، قزوین ، ایران