بررسی اثر فضای سبز بر تعاملات اجتماعی در آپارتمان های شهری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 935

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BGCONF08_125

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

Abstract:

امروزه انسانها به دلایل مختلف ملزم به زندگی به صورت جمعی و در مجموعه های چندین خانواری هستند.که در طراحیمجتمع های مسکونی هدف اصلی صرفه اقتصادی و تامین سرپناه مدنظر است طراحی فضاها بیش از آنکه بر اساس نیازساکنان باشد متکی بر ایده طراحان است، از چالش های مهم به کارگیری معیارهایی است که تعامل اجتماعی را ارتقاء دادهو به حرفه کمک کند طرح های ارائه شده با خواسته ها، سلایق و اقلیم تطابق بیشتر داشته باشد. هدف این پژوهش این مقالهدرصدد احیاء عوامل موثر در تعاملات اجتماعی در محیط های مسکونی می باشد .روش تحقیق مبتنی بر مطالعات میدانی-کتابخانه ای به بررسی فضای سبز بر تعاملات اجتماعی در مجتمع مسکونی می باشد .نتیجه یکی از رسالت های طراحان ومعماران خلق رابطه ای متناسب بین انسانها و کالبد اطرافشان است. برای نیل به این هدف، خالقان فضا باید درک صحیحیاز رفتار انسان در محیط های متفاوت داشته باشند، به نحوی که پیوند انسان و مکان را قویتر سازند. مجتمع های مسکونیبه عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد، در عرصه معماری قرن بیستم به حساب آمده است و می تواند تاثیر بسیار زیادیبر رفتار ساکنین و روابط آنها در پی داشته باشد.

Authors

سامره قاسمی

دانشجوی کارشناس ارشد، گروه معماری، موسسه آموزش عالی بعثت، کرمان، ایران

مظفر مهاجری

عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایران