تولید متن موثر با رعایت ویژگی های مربوط به مخاطب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 212

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANWEB09_021

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

Abstract:

در دهه های اخیر، روشهای تولید متن زبان طبیعی برای تولید خودکار متن بهبودیافته اند. همچنین تشخیص و تولید خودکار متن برای متقاعدسازی شخصی سازی شده اخیرا بسیار موردتوجه قرارگرفته است . پیامهای مورداستفاده برای متقاعد کردن مخاطب هدف در حوزههای مختلف نشان داده اند که بسیار موثر هستند. در این مقاله ما پیشنهاد می کنیم که از چارچوب CATGAN برای تولیدپیامهایی که در دسته های مختلف متقاعدسازی طبقه بندی می شوند استفاده کرده و هر دسته را بر اساس میزان تاثیرگذاری آن بر هر ویژگی شخصیتی ، برای افراد هدف استفاده کنیم . ما یک سامانه تولید متن موثر شخصی ارائه می کنیم که به نتایج پیشرفته ای در تولید متن برای متقاعدسازی شخصی افراد دست می یابد.

Keywords:

تولید متن زبان طبیعی , تولید متن دسته بندی , متقاعدسازی , شخصی سازی

Authors

منصوره مطهری نژاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر تمرکز مدیریت داده ، دانشگاه علم و صنعت ، تهرا ن

محمدرضا کنگاوری

دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر تمرکز مدیریت داده ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران