معماری سازمانی در شهرداری ها – چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی شهرداری کاشان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 318

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAEA06_015

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402

Abstract:

معماری سازمانی ابزار تحقق نیازمندی هاست که اگر نیازمندی ها را متناسب با ماموریت و اهداف سازمان شناسایی نماییم، می توانیم معماری دقیق تری را طراحی کنیم. فناوری اطلاعات نیز که با رشد فزاینده و لحظه ای خود در تمام سطوح سازمانی و تصمیم گیری های آن از جمله هم راستایی با چارچوب فعالیت هایشان حضور دارد؛ دایه دار برپایی معماری سازمانی است. در این راستا مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کاشان با توجه به اهداف کلان و سند چشم انداز آن سازمان، جهت بررسی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و استاندارد سازی فرایند های خود، افزایش قابلیت ارتجاعی طراحی و سازگاری از معماری سازمانی کمک گرفت تا در اثربخشی مثبت بر زنجیره ارزش و کارایی و ارتقای جایگاه سازمان از نگاه ذینفعان، صعود ویژه و چشم گیری بدست آورد. اما در سازمان های بزرگ و مهم و متلاطم و پرتغییر نظیر شهرداری ها که قلب تپنده شهر و نزدیکترین نهاد به مردم در زمینه ارائه خدمات عمومی و رفاهی می باشد؛ با توجه به انتظارات، حساسیت و تنوع و گستردگی خدمات این نهاد مردم محور، تدوین معماری سازمانی از مجاری فناوری اطلاعات منطبق بر فرایندهای کسب وکار، امری پیچیده و چالش برانگیز می باشد. بنابراین پس از بررسی های لازم برای انتخاب چارچوب توگف و طراحی و به نتیجه رساندن سند فوق ما را بر این داشت تا ابتدا در مجموعه ها به صورت فازبندی شده به صورت case study ورود پیدا کرده و بعنوان راه حل بعدی با ارائه راهکارهایی برای حل چالش ها و چابک سازی سازمان با معیارهای سرعت، سبکی و زیرکی و خلاقیت و نوآوری و در نهایت با تجمیع و یکپارچه سازی پروژه های تهیه شده، پروژه نهایی تهیه واجرا گردد.

Authors

مطهره حضرتی

کارشناس ارشد مهندسی مکاترونیک)هوش مصنوعی-ارتباطات جنبی انسان،ماشین،کامپیوتر(، کارشناس مسئول مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کاشان

ابوالفضل رسولیان رهقی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کاشان