بررسی ویژگی های اکولوژیکی و تاثیر آن بر عملکرد اسانس برخی از اکوتیپ های مریم گلی خلیجی (Salvia santolinifolia Boiss.) در استان هرمزگان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMP-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402

Abstract:

مریم گلی خلیجی (Salvia santolinifolia) یکی از گیاهان دارویی و معطر از تیره نعناع است. در این پژوهش، چهار رویشگاه شامل آبماه، قطب آباد، سیرمند و دوراهی میمند، که از نظر شرایط توپوگرافی و اقلیمی اختلافات محسوسی داشتند، برای نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک انتخاب شدند. در داخل پلات ها، ویژگی هایی مانند شناسایی و معرفی گیاهان همراه، مراحل مختلف فنولوژیکی مریم گلی خلیجی و نمونه گیری خاک به منظور تعیین ویژگی های فیزیکو-شیمیایی ارزیابی شد. سرشاخه های گلدار برای استخراج اسانس، پس از جمع آوری از هر پلات و خشک کردن به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر و با سه تکرار انجام شده و مقدار اسانس اندازه گیری شد. برای تعیین ارتباط برخی از ویژگی های اکولوژیکی و صفت بازده اسانس از همبستگی ساده پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد مریم گلی خلیجی در استان هرمزگان در دامنه ارتفاع ۱۲۱۰-۷۶۰ متر در شیب های صفر تا ۲۰ درصد و با میانگین بارش ۱۵۳ میلی متر در خاک های نسبتا سبک رویش دارد. ویژگی های متوسط دمای سالیانه، ارتفاع، درصد فسفر و درصد سیلت بافت خاک رابطه مثبت و معنی داری با بازده اسانس اکوتیپ های مختلف مریم گلی خلیجی داشت.

Authors

اسماء رئیسی منفرد

کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

علیرضا یاوری

استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

نوازاله مرادی

استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bahadori MB, Valizadeh H, Asghari B, Dinparast L, Bahadori S, ...
 • Barra A. ۲۰۰۹. Factor affecting chemical variability of essential oils: ...
 • Bernath J. ۲۰۰۸. Production ecology of secondary plant products. In: ...
 • Boroomand N, Sadat Hosseini Grouh M. ۲۰۱۲. Macroelements nutrition (NPK) ...
 • British Pharmacopoeia. ۲۰۰۷. Appendix XI. Vol. ۲, London, England ...
 • Corwin DL, Yemoto K. ۲۰۲۰. Salinity: Electrical conductivity and total ...
 • Cristina Figueiredo A, Barroso JG, Pedro LG, Scheffer JC. ۲۰۰۸. ...
 • Ebrahimi M, Ranjbar S. ۲۰۱۶. Some autecological properties of medicinal ...
 • Ghahraman A. ۲۰۰۶. Flora of Iran. University of Tehran Press, ...
 • Konieczynski P, Wesolowski M. ۲۰۰۷. Total phosphorus and its extractable ...
 • Lee YL, Ding P. ۲۰۱۶. Production of essential oil in ...
 • Llusia J, Penuelas J, Alessio GA, Estiarte M. ۲۰۰۶. Seasonal ...
 • Mossi AJ, Cansian RL, Paroul N, Toniazzo G, Oliveira JV, ...
 • Mozaffarian V. ۲۰۰۷. A Dictionary of Iranian Plants Names. Farhang ...
 • Raeisi Monfared A, Yavari A, Moradi N. ۲۰۱۸. Study on ...
 • Rechinger KH. ۱۹۸۲. Flora Iranica (Vol. ۱۵۲). Graz: Akademische Druck- ...
 • Sangwan NS, Farooqi AHA, Shabih F, Sangwan RS. ۲۰۰۱. Regulation ...
 • Sefidkon F, Khajavi MS. ۱۹۹۹. Chemical composition of the essential ...
 • Soltanipoor MA. ۲۰۰۵. Ecological study on ۱۰ species of essential ...
 • Walkley A, Black IA. ۱۹۳۴. An Examination of the Degtjareff ...
 • Westerman RL. ۱۹۹۰. Soil Testing and Plant Analysis. SSSA. Madison ...
 • Wiedenhoeft AC. ۲۰۰۶. Plant nutrition. Hopkins WG. (Ed.) The green ...
 • Yavari A, Nazeri V, Sefidkon F, Hassani ME. ۲۰۱۰. Evaluation ...
 • Yousefi M, Nazeri V, Mirza M. ۲۰۱۴. Study on some ...
 • نمایش کامل مراجع