بررسی سیستم های صنعتی سازی در پروژه های ساخت و ساز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CARSE07_126

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

امروزه در دنیا استفاده از فناوری های نوین و بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز در اکثر صنایع، تبدیل به امری عادی گردیدهاست. هدف این پژوهش بررسی سیستم های صنعتی سازی در پروژه های ساخت و ساز بود که با مطالعات کتابخانه ای انجامگردید. حفظ مزیت رقابتی در بازار با تولید محصول نهایی با کیفیت تر و هزینه کمتر، فراهم کردن رضایت مشتری و امکانپاسخگویی به موقع به میزان تقاضا، ارتقای ایمنی بر ای تولید کننده و مصرف کننده، بهینه سازی مصرف انرژی به هنگام تولید ومصرف و جلوگیری از هزینه های نهفته و اضافی، از دلایل تمایل به استفاده از فناوری های نوین در سطح دنیا می باشد. در زمینهتولید صنعتی و فناوری های نوین ساختمانی کاملا محسوس است و ایجاد تدابی ری به منظور رفع نقاط ضعف آن، از اهمیت بالاییبرخوردار است. در این پژوهش به بررسی استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساخت و ساز داخلی و دلایل عمده عدم گرایشکافی به فناوری های نوین ساختمانی در کشور، پرداخته شده است .بحث و نتیجه گیری: تحول عرصه های مرتبط با ساخت و ساز و تغییر نوع نگرش شیوه های تولید مسکن، که همزمان با تحولاتصنعتی در اروپا بود، تعاریف جدیدی از ساختمان سازی را بیان می کند که بر مبنای پاسخ گویی به نیازهای رو به رشد قشرنیازمند مسکن بوده است. این نیازها در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده است. گاهی رشد ناگهانی جمعیت و افزایش تقاضای عمومیمسکن، گاهی نیاز به تامین فوری مسکن به واسطه خرابی های بعد از جنگ و شاید عدم توانایی مالی عمومی برای تامین مسکنارزان قیمت. به هر صورت، مبانی فکری تولید انبوه مسکن به روش صنعتی و پیش ساخته، تلاش فراوانی داشت تا به گونه ای بهاین نیازها پاسخ دهد و اگرچه در برخی موارد با شکست مواجه شدند، اما در بسیاری موارد دیگر موفق بوده است

Keywords:

صنعتی سازی , سیستم های صنتعی سازی , پروژه های ساخت و ساز

Authors

سیاوش امین الرعایا

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران ، مشهد

سارا امین الرعایا

کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، ایران ، تهران