زیرساخت های نرم افزارهای در پژوهش های تحلیل کیفی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARPR-3-4_005

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1402

Abstract:

اساسا بنیان هر جامعه علمی بر پایه پژوهش بنا میشود و پژوهش درواقع موتور محرک پیشرفت وتوسعه پایدار جوامع اطلاعات محور امروزی است. پژوهش های آماری بصورت عمومی به دو شکلکمی و کیفی صورت میگیرند. شناخت انواع روشهای پژوهش و ویژگیهای هر کدام از آنها وهمچنین درک تفاوت پژوهش کمی و پژوهش کیفی به انتخاب روش درست و مناسب تحقیق توسطپژوهشگر کمک شایانی میکند. به تحقیقی که بر اساس تجزیه و تحلیلهای غیرعددی و به صورتتجربی، فیزیکی و اکتشافی برای درک مفاهیم، نظرات، افکار و تجربیات در یک بستر کاملا طبیعی وواقعی انجام میشود، پژوهش کیفی میگویند. پژوهش های کیفی از زیرساخت های نرم افزاریمتفاوتی در جهت تحلیل اطلاعات بهره می گیرند. شناخت این زیرساخت های نرم افزاری به موفقیتبیشتر و توسعه دستاوردهای پژوهش می انجامد. بنا به ضرورت تحقیق، در این مقاله مهم ترینزیرساخت های نرم افزارهای در پژوهش های تحلیل کیفی را بررسی می نمائیم.

Authors

رضا محمدی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران