بررسی مخاطرات تدارکات خرید در پروژههای در حال ساخت با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی (مطالعه موردی پتروشیمی آرین متانول)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAE01_0867

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402

Abstract:

در پروژه های در حال ساخت مقصود از خرید، تنها برآوردن نیازمندی های پروژه نیست ، بلکه دستیابی به مواد مورد نیاز پروژه، طبق زمانبندی و کیفیت مورد نیازمی باشد. هدف این پژوهش تهیه مدلی از مولفه های ریسک تدارکات خرید در پروژه در حال ساخت پتروشیمی آرین متانول میباشد با توجه به مرور ادبیات پژوهش فاکتورهای ریسک تدارکات خرید به صورت ۶ دسته و ۳۸ ریسک میباشد، سپس از طریق پرسشنامه مولف ساخته به بررسی و مدلسازی مولفه های مربوطه در پتروشیمی آرین متانول در نرم افزارPLS پرداخته شد سپس با استفاده از ترکیب روشهای TOPSIS وAHP فازی موضوع تحلیل شد از میان مولفه ها، ریسک های مربوط به تحریم و مسایل سیاسی (۹۳,۰)، مالی و اقتصادی با وزن(۸۷,۰)، گمرک و حمل و نقل با وزن(۷۲,۰)، فرآیند خرید تحویل کالا (۶۰,۰)، قوانین و زیر ساخت ها (۲۲,۰)، و مشکلات درون سازمانی (۰۰۰۰۱,۰) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را کسب نمودند.

Keywords:

مخاطرات تدارکات خرید , پروژه های در حال ساخت نفت , گاز و پتروشیمی , روش های تصمیم گیری چند معیاره , تحلیل سلسله مراتبی فازی , تاپسیس فازی .

Authors

سجاد هادیان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، دانشگاه پیام نور واحد عسلویه

ایمان سیدی

استادیارگروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷ -۱۹۳۹۵تهران- ایران