بررسی کیفیت زندگی در افراد دارای زخم فشاری : یک مطالعه مروری نظام مند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NMCONF02_040

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

زخم فشاری یکی از شایعترین و پرهزینه ترین عوارض در بیماران می باشد که با وجود استفاده ازتجهیزات مدرن برای پیشگیری از آن ، همچنان شاهد افزایش آن هستیم. افرادی که از زخم فشاری رنجمی برند با تعدادی از عوامل استرس زا مانند درد ، بوی زخم، محدودیت فعالیت های روزانه، اختلالاتتصویر بدن و انزوای اجتماعی مواجه می شوند که این عوامل منجر به افزایش سطح استرس تا حدی میشود که به طور بالقوه باعث ایجاد اختلال جدی در محیط روانی- فیزیولوژیکی آن ها می شود. زخم های فشاری می توانند تمام بخش های عملکرد بیمار را به خطر بیندازند که وجود علائم و اختلالاتعملکردی می تواند یک اثر دیستال بر پیامدهای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت داشته باشد. نتایج اینمطالعه گویای این بود که زخم های فشاری به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت تاثیرمی گذارد و همچنین باعث رنج و کاهش کیفیت زندگی افراد و مراقبان آن ها می شود. بنابراین با توجهبه تاثیر منفی زخم فشاری بر کیفیت زندگی ، مداخلات در جهت پیشگیری و درمان آن، ضروری است .مدیران مراکز مراقبت سلامت باید در راستای توانمندسازی تیم سلامت به ویژه پرستاران برنامه ریزیلازم را جهت پیشگیری و درمان انجام دهند. در این مطالعه برآنیم تا مروری بر بررسی کیفیت زندگی درافراد دارای زخم فشاری داشته باشیم.

Authors

زهرا کاظمی

کارشناسی ارشد روان پرستاری ، مرکز تحقیقات سلامت جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران

زهرا بیات

کارشناسی پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد واحد میبد ، یزد ، ایران

محمدرضا اشراقی دهاقانی

کارشناسی پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد واحد میبد ، یزد ، ایران

مریم همتی

کارشناسی پرستاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران