تبیین موانع تعقیب در دعوی عمومی (با نگاهی آینده پژوهانه به مدیریت عدالت کیفری)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 805

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJLSLP01_046

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد ارزیابی فرضیه پژوهش که عبارت است از "به نظر می رسد ضرورت شکایت شاکی خصوصی، مصونیت پارلمانی و سیاسی ، مصونیت قضایی یا تشریفاتی، جنون متهم، اناطه کیفری (منوط بودن) از موانع تعقیب دعوای عمومی می باشند که موقتی بوده و پس از رفع، تحقیقات ادامه می یابد" برآمده و با هدف تبیین موانع تعقیب در دعوی عمومی (با نگاهی آینده پژوهانه به مدیریت عدالت کیفری) به رشته تحریر درآمده است. بررسی های حاصل از این بررسی های کتابخانه ای نشان می دهد در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل : ضرورت شکایت شاکی خصوصی، مصونیت پارلمانی، مصونیت سیاسی، مصونیت تشریفاتی، جنون متهم و اناطه کیفری (منوط بودن) می باشد. همچنین تعمیق نگاهی آینده پژوهانه به مدیریت عدالت کیفری نشان می دهد طراحی ساختار مناسب برای عدالت کیفری، تا حد بسیار زیادی در گرو در اختیار داشتن بصیرت ها و بینش های بدیع و درخور، توسط راهبران و برنامه ریزان است و در این راستا آینده پژوهی کمک می کند که این بصیرت به دست آید.

Authors

معصومه نوروزی نژاد گیلوائی

کارشناس ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس