نقش جریان مذهبی در شکل گیری اقتصاد دولتی در ایران پس از انقلاب اسلامی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJLSLP01_154

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

برای درک و شناخت درست از روند شکلگیری و پدید آمدن اقتصاد دولتی در دوره جمهوری اسلامی ایران، ما نیازمند مطالعه و بررسی تفکرات و ایده های اقتصادی مهمترین جریان انقلاب اسلامی ایران (جریان اسلامگرا) هستیم که بطور مشخص ایده ها و آرمانهای این جریان نقشی بسیار پررنگ و اساسی در شکلگیری اصول اقتصادی در دوره جمهوری اسلامی داشته است. آرمانهایی که از جانب جریان مذهبی در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور یافت و به موجب آن پایهریزی نظام نوین اقتصادی جمهوری اسلامی در چارچوب فقه و حقوق اسلامی صورت پذیرفت؛ که در حال حاضر نیز تمامی مناسبات اقتصادی کشور متاثر از اصول اقتصادی آن میباشد. با توجه به مطالب فوق این پرسش مطرح میشود که جریان مذهبی چگونه در مسیر دولتی شدن اقتصاد گام برداشته و رویدادهای پس از انقلاب در سالهای اولیه نیز چگونه به تقویت حرکت اقتصاد کشور در چنین مسیری کمک کرده است. همچنین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای - اینترنتی است و به منظور تحلیل علمی و تئوریک مسئله پژوهش از نظریه نهادگرایی جدید بهره گرفته شده است.

Authors

عرفان عبدالله پور هریکنده

کارشناس ارشدعلوم سیاسی

یوسف رضازارع ایوکی

کارشناس ارشدعلوم سیاسی،دانشگاه مفیدقم