سبک متنبی و خاقانی در مدح ممدوح

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ADCONF04_153

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1402

Abstract:

متنبی و خاقانی به شیوه های مختلفی، ممدوحان خود را میستایند. گاهی اوقات ابیات و اشعاری را در ستایش ممدوحان میگویند که سراسر اغراق و غلو است که برخی از اغراقهای نامعقول و ناپسند سبب نوعی ترک ادب شرعی شده است. گاهی اوقات در لباس موعظهگر، مواعظ و نصایحی را به ممدوح میدهند. گاهی نیز از در عتاب وارد شده و دردهایی که در دل دارند و رنجش هایی که از طرف ممدوح بدانها رسیده است، در نزد ممدوح بازگو میکنند و به نوعی ممدوح را سرزنش می کنند. در ذیل به شیوه های مختلف مدح به وسیله ی این دو شاعر پرداخته میشود.

Authors

احمدنور وحیدی

استادیار مجتمع آموزش عالی سراوان