تخمین پارامترهای نامعلوم عملگر محرک بازوی رباتیکی مبتنی بر رویکرد معادلات ریکاتی وابسته به حالت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 102

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC08_011

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1402

Abstract:

این مقاله یک طرح کنترل دقیق مبتنی بر تخمین گر بهینه را با هدف تخمین پارامترهای دینامیکی نامعلوم برای سیستم های غیرخطی که تحت تاثیر نویز و اغتشاشات خارجی قرار دارند را معرفی و پیاده سازی می کند. جهت کنترل دقیق رفتار ربات ها باید شناخت خوبی از دینامیک سیستم و بازخورد کاملی از متغیرهای حالت به دست آورد. در کاربرد بازوهای رباتیکی اغلب فرض میشود زاویه ای را که بازو حرکت کرده است با زاویه عملگر محرک برابر است. در حالی که هر بازوی مکانیکی دارای مفاصل انعطاف پذیر است و فرض صلب بودن مفاصل یک فرض ساده شونده می باشد. بنابراین برای رسیدن به عملکرد مطلوب سیستم، خاصیت انعطاف پذیری مفاصل باید در مدل سازی و ساختار کنترل کننده درنظر گرفته شود. از طرفی در ساختار تئوری فرض بر آن است که کلیه متغیرهای حالت در دسترس می باشند، درصورتیکه در عمل برای اندازه گیری هر یک از متغیرها لازم است یک سیستم اندازه گیری تعبیه نمود که گاهی امکان آن وجود ندارد و علاوه بر آن مستلزم هزینه زیادی است. در این مقاله از تخمینگر معادلات ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) برای تخمین پارامترهاینامعلوم و غیرقابل اندازه گیری عملگرهای محرک استفاده شده است. الگوریتم پیشنهادی برای بازوهای رباتیکی با مفاصل صلب و انعطاف پذیر در حالت تنظیم (نقطه به نقطه) اعتبارسنجی و نتایج تحلیل شده است. میزان خطای نقطه نهایی سیستم تحت مطالعه با بکارگیری روش پیشنهادی ۴۱ درصد بهبود و نزدیک تر شدن به رفتار تجربی ربات را نشان می دهد.

Keywords:

بازوهای رباتیکی , تخمین پارامترهای عملگر محرک , تخمینگر SDRE , نویز و اغتشاش

Authors

اکبر اصغرزاده بناب

استادیار، گروه مطالعات علم و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

نعیم یوسفی لادمخی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

حمید بیگدلی

استادیار، گروه مطالعات علم و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران