امکانسنجی فنی -اقتصادی استفاده از سیستم تولید توان ترکیبی جهت تامین انرژی بیمارستان ازمنابع انرژی های تجدیدپذیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 147

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CLEANENERGY08_181

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1402

Abstract:

تامین انرژی پایدار در بیمارستانها جهت ارائه خدمات درمانی خصوصا در برخی از فصول سال مانند تابستان به دلیل مشکلاتی مانند قطعی برق شبکه سراسری ، یکی از چالش های اساسی در کشور محسوب می شود. با توجه به پتانسیل بسیار بالای منابع تجدیدپذیر در کشور ایران، هدف از این مطالعه ارائه یک سیستم تولید توان ترکیبی بهینه مستقل از شبکه است که بتوان با استفاده از آن انرژی مورد نیاز یک بیمارستان نمونه واقع در استان کرمان را در شرایط بحرانی و عدم دسترسی به شبکه برق سراسری تامین نمود. برای این منظور به ازای سناریوهای مختلف شامل منابع و تجهیزات مختلف ، سیستم های تولید توان ترکیبی مختلفی که از لحاظ اقتصادی کمترین هزینه را داشته باشند ارائه شده و عملکرد آنها مقایسه شده است . محاسبات و آنالیز فنی -اقتصادی توسط نرمافزار HOMER صورت گرفته است . نتایج نشان می دهد که سیستم ترکیبی شامل پنل خورشیدی ، توربین باد و دیزل ژنراتور بهترین سیستم از لحاظ اقتصادی جهت تامین انرژی بیمارستان مورد مطالعه است .

Authors

سیدایمان توکلی کوهبنانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران؛

امیربابک انصاری

استادیار، پژوهشکده انرژ ی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژ ی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیل ی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران