نقش و جایگاه معلم در دستیابی به اهداف آموزشی و درسی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_0913

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

معلم عنصر کلیدی انتقال دانش و آموزش به دانش آموزان است و مهمترین عضو نظام آموزشی در فرآیند یاددهی -یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی محسوب می شود .بنابراین موفقیت هر نظام آموزشی تا حد بسیاری به دانش و مهارتهای حرفه ای معلمان بستگی دارد . پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه معلم در دستیابی به اهداف آموزشی و درسی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که معلم اثربخش معلمی است که با داشتن مهارت ها ، صلاحیت های حرفه ای و اخلاق معلمی ، زمینه را برای یادگیری همه جانبه دانش آموزان فراهم آورده و از این طریق موجب پیشرفت هرچه بیشتر دانش آموزان در فرآیند یادگیری شود .

Authors

مولود حقیقت جو

کارشناسی الاهیات ، دانشگاه آزاد