چگونگی بیان و انتقال موضوعات درسی به ذهن دانش آموزان برای فهم بهتر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_1027

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

نقش مهم آموزش و پرورش، افزایش ظرفیت دانش آموزان برای رشد و نمو فردی ، اجتماعی و یادگیری درسی است که این مهم از طریق فرآیند تدریس معلمان حاصل می شود . تدریس فعالیتی است که در کانون و نقطه تلاقی همه عناصر آموزشی قرار دارد و مهمترین عملکرد معلم در کلاس درس محسوب می شود که زمینه را برای یادگیری فراهم می سازد . پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی بیان و انتقال موضوعات درسی به ذهن دانش آموزان برای فهم بهتر و به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که یکی از شاخص های مهمی که در میزان و نحوه یادگیری دانش آموزان در کلاس تاثیر زیادی دارد ، روش تدریس و بیان مطالب درسی معلمان در کلاس درس است . بکارگیری روش های نوین تدریس و دانش آموز محور باعث ارتقا سطح و کیفیت یادگیری دانش آموزان می شود .

Authors

ریحانه محمدی

کارشناسی علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور فولادشهر