ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی براساس شاخص خوانایی پاور - سامنر - کرل با استفاده از روش آنتروپی شانون

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_2368

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

هدف این پژوهش ، ارزیابی و سنجش سطح خوانایی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بر اساس فرمول تحلیل محتوای پاور - سامنر - کرل است . در این مطالعه از روش تحلیل محتوا، بر اساس ماهیت از روش های عینی - کمی و از روش »آنتروپی شانون« برای پردازش کلمات دشوار درس ها و مجموع تعداد کلمات دشوار فصل ها، در محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی استفاده شده است . پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش ، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی است . یافته های تحقیق نشان داد، قدرت خوانایی مطالب تعیین شده در نمونه ها بر اساس فرمول پاور - سامنر - کرل تقریبا برای کلاس نهم مناسب است ولی برای کلاس پنجم ابتدایی دشوار است . ارزیابی محتوای کتابهای درسی ، علاوه برکمک به افزایش کارایی و اثر بخشی آنها، می تواند تحقق مطلوب اهداف آموزشی را به دنبال داشته باشد.

Authors

امین گلشن

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران