نفش هوش هیجانی و هوش معنوی در عملکرد تحصیلی با واسطه گری عمل به اعتقادات مذهبی و سلامت روان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 201

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RADIN-15-3_009

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در عملکرد تحصیلی دانشجومعلمان با واسطه گری عمل به اعتقادات مذهبی و سلامت روان است. در این پژوهش «توصیفی - همبستگی» ۳۲۶ دانشجومعلم (۱۴۷ دختر و ۱۷۷ پسر) به روش «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شدند و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس های هوش هیجانی، هوش معنوی، عمل به اعتقادات مذهبی و سلامت روان پاسخ دادند. عملکرد تحصیلی دانشجومعلمان نیز براساس میانگین نمرات دروس آنان سنحیده شد. بافته های الگوسازی معادلات ساختاری نشان می دهد: هوش معنوی به طور مثبت و معنادار عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند. علاوه بر این، نقش واسطه ای عمل به اعتقادات مذهبی و سلامت روان در رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی تایید شد. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد: با ارتقای هوش هیجانی، هوش معنوی، تقویت روحیه عمل به اعتقادات مذهبی و افزایش سلامت روان می توان عملکرد تحصیلی دانشجومعلمان را بهبود بخشید.

Keywords:

Authors

کاظم برزگربفرویی

استادیار روان شناسی تربیتی دانشگاه یزد

فهیمه رضایی پور

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه یزد

طاهره پاک دیده

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه یزد