ارائه طرح مبتنی بر رایانش ابری جهت ارتقاء بهره وری صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: مدیران خودرو)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 213

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SASE-7-4_002

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1402

Abstract:

در این تحقیق یک مدل کاربردی رایانش ابری پیشنهاد شده است که باعث ارتقاء بهره وری صنایع خودروسازی، مدیران خودرو با تسریع فرآیندها می شود. مدل پیشنهادی شامل سه الیه زیرساخت، پلت فرم و نرم افزاری است که به عنوان یک نمونه راهکار از "زیرساخت به عنوان یک سرویس" تا "نرم افزار به عنوان یک خدمت" در نظر گرفته شده است، در مدل ابری ارائه شده برای شرکت های خودروسازی حتما برای تامین نیازهای ماشین های مجازی سخت افزار موردنیاز از ابر خصوصی داخل شرکت و ابر عمومی خارج از شرکت استفاده می شود درواقع با کمک این دوالیه علاوه بر کاهش هزینه ها، قدرت پاسخگویی ابر را بالا می بریم که بهره وری را افزایش می دهد. همچنین مدل ارائه شده ۴ ذینفع (مدیران و هیئت مدیره، کارکنان، سرمایه گذاران، شرکا، و کارکنان) را به طور مستقیم شامل می شود و با دیگر ذینفعان در ارتباط غیرمستقیم است.

Authors

مرضیه لولویی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی هاتف، زاهدان

افشین شهرکی مقدم

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات (اقتصادسنجی) مربی هیئت علمی وزارت نیرو

حمید شیخ ویسی

مربی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور

پیمان مرزداری

مربی پایه ۵ هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی هاتف