کاربرد اینترنت اشیا در ایمنی صنعت مراقبت بهداشتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 232

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF07_031

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

زمینه و هدف:ایمنی یکی از بزرگ ترین نگرانی های صنعت مراقبت بهداشتی است. فناوری های نوینی همچون اینترنت اشیادر سراسر بخش های مراقبت های بهداشتی برای بهبود ایمنی و نتایج بیمار به کار گرفته شده است. بنابراین ما در این مقالهبه بررسی کاربرد این فناوری در ایمنی صنعت مراقبت بهداشتی پرداخته ایم. روش کار: این پژوهش، یک مطالعه مرورینظامند است، که در آن تمامی مقالات چاپ شده مرتبط با تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی بیمار ، بدون محدودیت زبانی، و دربازه زمانی مارس ۲۰۰۰ تا پایان مارس ۲۰۲۳ در نظر گرفته شد. به منظور یافتن مقالات پایگاه های scopos, scholar, pubmed مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: بسیاری از مطالعات ادعا میکنند که اینترنت اشیا میتواند ایمنی بیمار را بهطور قابل توجهی بهبود بخشد، درواقع اینترنت اشیا می تواند در بهبود مدیریت داروها و تجهیزات از طریق تشخیص ضد جعلتجهیزات درمانی و دارو، نگهداری واکسن مفید باشد و نیز در بهبود مدیریت اطلاعات سلامت و بهبود مراقبت از بیماران ازطریق ایمنی در مقابله با سقوط بیمار، ایمنی در برابر عفونت های بیمارستانی و ایمنی نوزادان تازه متولد شده و ایمنی درتزریقات موثر باشد. نتیجه گیری:تجزیه و تحلیل ما نشان داد که اینترنت اشیا تاثیر مثبتی بر ایمنی صنعت مراقبت بهداشتیدارد. IOT از طریق هشدارهای مختلف و بهبود جمع آوری داده های بیمار می تواند به طور قابل توجهی در پیشگیری ازآسیب ها و پیش بینی خطرات مراقبت های بهداشتی مفید باشد بنابراین لازم است این موضوع مورد توجه سیاست گذران وسهام داران عرصه صنعت مراقبت بهداشتی قرار گیرد

Authors

مریم پناهی

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران