معرفی گل فشان سگاری بعنوان پدیده ژئوتوریسم در جلگه دشتیاری واقع در استانسیستان و بلوچستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 215

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCACONF11_042

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

گل فشانها از پدیده های ژئومورفولوژیک و منحصر به فرد زمین هستند که بعنوان جاذبه های گردشگریدر جهان معرفی می شوند. امروزه در دنیا به مطالعه و پژوهش در زمینه گل فشان توجه زیادی می شوداما مطالعه چندان زیادی در مورد گلفشان های جلگه دشتیاری انجام نشده است. منطقه دشتیاری درجنوب شرقی سیستان و بلوچستان واقع شده است. در این منطقه ۵ گل فشان وجود دارد که در اینمقاله به معرفی یکی از آنها به نام سگاری پرداخته می شود. این گل فشان در ۲۵ درجه و ۲۰ دقیقه و۲۴ ثانیه عرض شمالی و ۶۱ درجه ۲۶ دقیقه و ۰۴/۹۷ ثانیه طول شرقی قرار دارد. هدف از انجام این پژوهش معرفی و شناخت گل فشان سگاری یعنوان یک جاذبه ژئوتوریسمی می باشد که بایستی توجهبیشتر و بهتری به این منطقه صورت گیرد. قسمت بسیار مهم این پژوهش مطالعه میدانی بر روی این گلفشان است که با مراجعه مستقیم و اندازه گیری و ثبت کلیه پارامترهای ژئومورفولوژیکی گل فشان انجامشد. در این مقاله تلاش شده است ، ضمن معرفی و نحوه فعالیت این پدیده خارق العاده، اهمیت آن درزمین گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

Authors

صمد فتوحی

عضو هیات علمی و دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مسعود سعیدی

کارشناس پژوهشی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رضا منصوری

عضو هیات علمی و دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان